skip to Main Content

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційним і публічною пропозицією Продавця Фізичної Особи Підприємця Бевзо Галини Петрівни укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www. www.kurnosiki.ua. Даний договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцеві перед іншим. Шляхом Укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і всі інші умови договору.

визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – Публічна пропозиція продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в корзину, або вже придбаний покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www. www.kurnosiki.ua створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення щодо покупки товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Фізична Особа Підприємець Бевзо Галина Петрівна (ідентифікаційний код 3242411686), яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої:03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУДИНОК 61, КВАРТИРА 61

Предмет договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність покупця товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

2.2. Датою Укладання Договору-оферти (акцепт оферти) і моментом повного і беззаперечного прийняття покупцем умов договору вважається дата заповнення покупця форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений в письмовій формі.

Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика»

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення покупцеві у випадках, якщо відомості, зазначені покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну продавцеві для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити товар;

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування Кількість, артикул, ціна обраних покупцем Товарів вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-яка сторона договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товару в Інтернет-магазині.

3.6. Ухвалення Покупця умов цієї оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи договір, тобто акцептуючи умови даного Пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти)

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціни на товари і послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на товари і послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, зазначеної на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця при зверненні Покупця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання листа на електронну пошту Інтернет-магазину.

4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата та доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник при прийомі Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку / або замовленні / або транспортної накладної на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, або під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику).

Права та обов’язки сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством і при виконанні Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари і послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого товару.

Повернення товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві за оплату товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків в товарі, Покупець особисто, в порядку і в терміни, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, термін на їх усунення відраховується від дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження і фізичного доступу до такого товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше) . Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»

Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення справжньої угоди. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно сповіщає про це іншу Сторону.

Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних », без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Інші умови
9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець і / або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України

Back To Top